Piet Heinkade Amsterdam

Zaterdag en zondag 17/18 april zijn we gestart op de Piet Heinkade te Amsterdam. Dit in opdracht van BAM Infra.

De  werkzaamheden van het project hielden in:

  • Uitbreken 600m1 lijn goot;
  • Uitbreken bestaande asfaltverharding;
  • Uitgraven cunet voor de puin fundering met GPS machinebesturing;
  • Verwerken en verdichten puin fundering met GPS machinebesturing;
  • Plaatsen van 25 kolken;
  • Verlengen van de hemelwater afvoeren.

Op dit project staat duurzaamheid hoog aangeschreven! Onze machines draaien op 100% blauwe diesel dus daar kan De Boer & van der Weijde goed op aansluiten. Om een hoge productiviteit te waarborgen zijn we zaterdagnacht om 02:00 gestart om de lijngoot te verwijderen. Zo konden we zaterdag overdag naast de graafwerkzaamheden met twee teams kolken zetten.

De werkzaamheden verliepen voorspoedig waardoor we aan het einde van de zondagochtend het project hebben kunnen afronden.